Jogi tudnivalók

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. A használati feltételek elfogadása és módosítása

1.1 A Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletágának (“Nespresso”) weboldalaihoz („a Weboldalak”) való hozzáférést és azok használatát az itt lefektetett feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák. Weboldalaink felkeresésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadta ezeket a feltételeket, azok időről időre történő módosításaival együtt.

1.2 Amennyiben a Nespresso úgy dönt, hogy módosítja a feltételeket, ezt az új verzió honlapon történő megjelentetésével jelzi. Éppen ezért javasoljuk, hogy ezt a dokumentumot rendszeresen ellenőrizze és ismerkedjen meg az esetleges változásokkal.

2. A szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelme

2.1 A weboldalak és különösen, de nem kizárólag, az azokon található szövegek, jelek, logók, diagramok, fotók, videók, hangok, zene, elrendezés, dizájn, módszerek, technológiák, termékek és folyamatok a Nespresso vagy leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezik, vagy tulajdonosuk engedélyével kerültek felhasználásra, és ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak és egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog védelme alá tartoznak.

2.2 Az alábbi, 3. pontban meghatározottak kivételével Weboldalaink semmilyen tartalma nem értelmezhető engedélyként vagy felhatalmazásként arra nézve, hogy azokat látogatónk felhasználja.

3. A weboldalak használata

3.1 Weboldalaink tartalmát látogatóink kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából tölthetik le, jeleníthetik meg vagy nyomtathatják ki, megtartva és reprodukálva egyben mindazokat a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, amelyek a letöltött anyagokon szerepelnek. Minden egyéb felhasználás, beleértve a Weboldalak tartalmának reprodukcióját, módosítását, közzétételét, továbbítását vagy levetítését, szigorúan tilos, kivéve, ha erre a Nespresso előzetesen írásbeli engedélyt ad.

3.2 A Nespresso nem tudja garantálni, hogy Weboldalai tartalmának használata nem sértheti harmadik felek jogait.

4. Nyilvános információk

4.1 Az interneten keresztül Weboldalainkra küldött, személyazonosításra alkalmas adatokat és információkat az Adatvédelmi Politikában meghatározott módon kezeljük és védjük. A Nespressojavasolja, hogy bármilyen, személyazonosításra alkalmas adatai közlése előtt olvassa el gondosan az adatvédelmi politikát.

4.2 Minden egyéb információ és anyag, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, grafikákat és ezekhez hasonlókat, melyeket Ön a Nespresso-hoz az interneten, elektronikus vagy egyéb úton eljuttat, nyilvános adatnak minősül és ennek megfelelő kezelésben részesül. Ön csak olyan anyagokat jogosult a Nespresso-hoz eljuttatni, amellyel harmadik személyek jogát nem sérti. A Nespresso-hoz eljuttatott anyagok a Nespresso tulajdonává válnak, melyeket a Nespresso bármilyen célra teljes körűen felhasználhat bárminemű korlátozás és ellenérték fizetése nélkül, beleértve, de nem kizárólag, a reprodukciót, nyilvánosságra hozatalt, továbbítást, publikálást, levetítést és webes elhelyezést is. Ezen belül a Nespresso jogosult bármilyen célra szabadon felhasználni az Öntől származó bármilyen ötletet, koncepciót, módszert vagy technikát, melyeket a vele való kommunikáció során Ön a Weboldalakra eljuttatott, beleértve, de nem kizárólag, a fejlesztést, gyártást, reklámozást és a termékek piacra vitelét is. Az ilyen felhasználás nem von maga után semmilyen kompenzációs kötelezettséget az információt nyújtó személy vagy bárki más felé sem.

4.3 Az információk átadásával Ön garantálja, hogy az adott anyagoknak/tartalmaknak Ön a tulajdonosa, hogy azok nem keltik senki rossz hírét, és a Nespresso azok használatával nem fogja sérteni semmilyen harmadik fél jogait. A Nespresso ugyanakkor nem köteles a hozzá eljuttatott információkat felhasználni.

5. Felelősség korlátozása

5.1 A következő, 6. Pontban foglaltaktól függetlenül, bármely anyag, információ, és minden, ami weboldalainkon található, az adott módon, elérhetősége függvényében áll rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

5.2 A Nespresso nem garantálja, hogy weboldalai vagy azok tartalma megfelelnek az ön elvárásainak, hogy azokban nem léphet fel zavar, hogy mindig aktuálisak, biztonságosak és hibamentesek lesznek.

5.4 A Weboldalakon elérhető szolgáltatások használata során a Nespresso-tól beszerzett szóbeli vagy írásbeli tanácsok vagy információk semmilyen esetben nem jelentenek alapot olyan garanciák számára, amelyekről a jelen használati feltételek külön nem rendelkeznek.

6. A felelősségvállalás korlátozása

6.1 Látogatóink a saját felelősségükre látogatják, böngészik, használják és lapozzák Weboldalainkat.

6.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a Nespresso, vagy a Nestlé csoport bármely tagja vagy a weboldalak létrehozásában, előállításában vagy kivitelezésében részt vevő bármely partnere – a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig – mentes minden közvetlen, közvetett vagy következményszerű kárral, hírnév sérelmével, költséggel, veszteséggel, forgalom- vagy nyereségcsökkenéssel kapcsolatos, vagy bármely egyéb jellegű felelősségtől, amely a weboldalak vagy azok tartalmának látogatásával és használatával, vagy éppen ellenkezőleg, ezek meghiúsulásával összefüggésben felmerülhet (még akkor is, ha a Nespresso ezen károk bekövetkeztét előre tudta vagy tudhatta volna).

6.3 A weboldalaink használata során letöltött vagy egyéb módon beszerzett anyagok kockázata teljes mértékben a felhasználót terheli. A Nespresso semmilyen felelősséget nem vállal olyan eseményekért, vírusokért vagy az IT-rendszerekbe történő illegális behatolásokért és beavatkozásokért, amelyek a Weboldalak látogatása, használata vagy a rajtuk található anyagok letöltése nyomán a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyaiban esetleg kárt okozhatnak.

6.4 A Nespresso fenntartja a jogot arra, hogy Weboldalai bármely működését megszakítsa vagy felfüggessze. A Nespresso semmilyen a működés megszakításából vagy felfüggesztéséből adódó következményért felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy az a Nespresso vagy más harmadik fél tevékenységéből vagy mulasztásából adódik.

7. Információmódosítás

Weboldalaink tartalmában előfordulhatnak pontatlanságok és hibák. A Nespresso fenntartja a jogot arra, hogy ezeket bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül kijavítsa és/vagy módosítsa, de ezekért a módosításokért semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A termékek / szolgáltatások hozzáférhetősége

Weboldalaink a Nespresso által globálisan kínált termékeket és szolgáltatásokat tartalmazzák, melyek hozzáférhetősége nem minden országban garantált. Az egyes termékeknek vagy szolgáltatásoknak a Nespresso weboldalain történő megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az adott országban elérhető vagy elérhető lesz.

9. Linkek

9.1 Honlapunk egyik szolgáltatásaként látogatóink olyan linkeket is találhatnak weboldalainkon, amelyek más, nem a Nespresso által működtetett vagy ellenőrzött weboldalakra vezetnek. A Nespresso nem tehető felelőssé ezen weboldalakért, és azok tartalmával, törvényességével, pontosságával vagy működőképességével kapcsolatban minden felelősséget és kötelezettséget elhárít.

9.2 A Nespresso weboldalaira történő átlinkelés kizárólag a Nespresso előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

10. Egyéb

10.1 A jelen használati feltételek a Nespresso és Ön között létrejött teljes megállapodást magukba foglalják a weboldalak és azok tartalmának látogatására és használatára vonatkozólag. Minden egyéb feltétel melyet a Nespresso az Önnel létrejött kapcsolat szabályozására kibocsát, különösen a szolgáltatások igénybevételére vagy a termékek megvásárlására vonatkozóan, kiegészíti a jelen használati feltételeket, és a kettő közötti esetleges ellentmondás esetén a kiegészítő feltételek lesznek irányadók.

10.2 Az a tény, hogy a Nespresso adott esetben eltűri a használati feltételek valamely pontjának megsértését felhasználói részéről, vagy nem érvényesíti valamely ehhez kapcsolódó, itt vagy a törvényben lefektetett jogát, nem jelenti azt, hogy a Nespresso lemond jogairól vagy azok érvényesítéséről.

10.3 Abban az esetben, ha a Használati feltételek valamely pontja a jelenlegi vagy jövőbeni jogszabályok, rendelkezések tükrében jogellenesnek bizonyul, az adott pont érvénytelenné válik, de a Használati feltételek minden egyéb pontja teljes mértékben érvényben és hatályban marad Ön és a Nespresso között.

10.4 A használati feltételek egyes pontjainak elnevezése csak kényelmi szempontokat szolgál és semmilyen mértékben vagy módon nem befolyásolja a rendelkezések tartalmát.

11. Vonatkozó jogszabályok és illetékes hatóságok

11.1 A használat feltételeit, valamint a Nespresso és Ön közötti, a weboldalak látogatásával és használatával kapcsolatos viszonyokat - hacsak erről eltérő rendelkezés nem keletkezik - a magyar jogszabályok szabályozzák.

11.2 Felek jelen szerződésből eredő jogvitájuk esetére a - pertárgy értékétől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Használati feltételek 2003. július 23. napján léptek hatályba. Javasoljuk, hogy gondosan olvassa el Adatvédelmi politikánkat is, amely az Ön által a Nespresso-nak átadott, személyének azonosítására alkalmas adatok és információk védelméről és kezeléséről szól.

Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletága

© 2003 Nestlé Nespresso S.A. Minden jog fenntartva.

 

A további jogi feltételekért, adatvédelmi és cookie szabályzatért kattintson ide.